Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Selaimen evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics).

Analytiikka: Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Evästeasetukset

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste, joka sisältää uutiskirjerekisterin, yhteydenottolomakkeen & ilmoittautumislomakkeen. Rekisteriseloste on päivitetty 6.5.202

1. Rekisterinpitäjä

Pyhiinvaellus Suomi

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Hämeenkatu 13, 4 krs
PL 60, 20500 Turku
e-mail: pyhiinvaelluskeskus@evl.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Karoliina Haapalehto

p.  050 5358926
karoliina.haapalehto@evl.fi

3. Rekisterin nimi

Pyhiinvaellus suomen uutiskirjerekisteri .

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Pyhiinvaellus Suomen uutiskirjeen tilaajien tietojen säilyttäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Pyhiinvaellus Suomen uutisista sähköpostitse MailChimp-alustan kautta.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Muut henkilön itse antamat tiedot.

Rekisterin yhteystiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen Pyhiinvaellus Suomen verkkosivuilla, tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tai tapahtumissa.

6. Tietojen luovutus ja salassapito

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot poistetaan uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan unsubscribe-linkin kautta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinä toimii MailChimp-alusta, joka on salasanasuojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

8. Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista.

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot voidaan poistaa rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan unsubscribe-linkin kautta.

1. Rekisterinpitäjä

Pyhiinvaellus Suomi

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Hämeenkatu 13, 4 krs
PL 60, 20500 Turku

e-mail: pyhiinvaelluskeskus@evl.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Karoliina Haapalehto

p.  050 5358926
karoliina.haapalehto@evl.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Pyhiinvaellus Suomen verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhteystietojen kerääminen yhteydenottoa varten koskien esimerkiksi asiakasyhteydenpitoa, palautteiden käsittelyä tai tiedusteluita pyhiinvaellusreiteistä.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot:

nimi

sähköposti

Lisäksi mahdollinen yhteydenottolomakkeen viesti

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyltä itseltään pyhiinvaellus Suomi – verkkosivujen kautta.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan työsuhteessa oleville henkilöille. Työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Tapahtumiin ilmottautumisen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Pyhiinvaellus Suomi

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Hämeenkatu 13, 4 krs
PL 60, 20500 Turku
e-mail: pyhiinvaelluskeskus@evl.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Karoliina Haapalehto

p.  050 5358926
karoliina.haapalehto@evl.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmoittautumislomake  

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on perustettu siitä syystä, että asiakkaat voivat ilmoittautua mukaan Pyhiinvaellus suomen järjestämiin tapahtumiin.  

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu asiakkaan ilmoittamat tiedot, kuten esimerkiksi nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

6. Tiedon säilytysaika

Ilmoittautumislomakkeen rekisteristä poistetaan tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoittautumiseen liittyvän tarpeen päättymisestä.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyltä itseltään pyhiinvaellus Suomi – verkkosivujen kautta.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan työsuhteessa oleville henkilöille. Työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Jaa somessa: