Hoppa till innehåll

Vasa finska församling

Pilgrimskyrkan och -stigen 

Pilgrimskyrkan och -stigen, som röjdes och byggdes på havsstranden i UNESCO:s världsarvsområde hösten 2021, är det första pilgrimsvandringsområdet i Vasaregionen. 

Området inbjuder till att vandra i naturen i landskap som skiftar med årstiderna och till att i stillhet uppleva skogsnaturen och närheten till havet. Andlighet och spiritualitet, enkelhet och långsamhet, bekymmerslöshet och frihet får plats i hjärtat och sinnet hos den som vandrar på sin heliga färd. 


Från parkeringsplatsen till kyrkan leder en liten pilgrimsstig som röjts bland stenarna. En gärdsgårdsgrind markerar början på den 200 meter långa stigen. Det är meningen att stigen senare ska fortsätta cirka 800 meter framåt från kyrkan. Längs stigen finns med korta mellanrum små träbrädor som knutits fast i träden. På brädorna finns turvis bibelställen och psalmer.

Altartavlan i pilgrimens kyrka är havslandskapet. Man önskar att de som besöker kyrkan hämtar med sig sina bönestenar, helst plockade ur naturen, och lämnar dem vid korsets fot, så att där småningom bildas en kulle av bönestenar.


Altarbordet pryds av en fisk som vittnar om områdets historia som ett gammalt fiskeområde. Kyrkosalen kantas av olika långa träpelare som symboliserar lärjungarna.

Psalmbrädorna har en QR-kod med vilken man kan lyssna på en inspelning och numren på psalmerna som plockats ur den evangelisk-lutherska kyrkans psalmbok har bränts in på brädorna. Lyssnaren kan välja att lyssna på psalmen på finska, engelska eller svenska. Psalmerna har arrangerats och spelats in av musiker från Vasa. 

I brädorna har man också bränt in förkortningar av bibelställen på finska, svenska och engelska.

På brädorna längs stigen upprepas fiskemärket som symboliserar området. 

Mer information: Pilgrimskyrkan och -stigen – Vasa finska församling

Dela på sociala medier: