Hoppa till innehåll

Barn och unga

En pilgrimsvandring – på upptåcktsfård i tystnaden. Material till personal inom småbarnspedagogik.

Syftet med detta material är att uppmuntra barn och vuxna att tillsammans förundra sig över naturen, närma sig nyfiket heligheten och genomföra en tystnadens stig i närmiljön med hjälp av olika övningar. Principerna för åskådningsfostran har beaktats i materialet, utgångspunkten i materialet är att
främja tolerans och mångfald samt att trygga jämlikheten mellan olika åskådningar. Syftet är att stärka den holistiska uppfattningen av mänsklighet, i vilken fysiska, psykiska och sociala faktorer förenas med en vidsynt andlig dimension som väsentlig beståndsdel. Materialet har bearbetats för att användas inom
småbarnspedagogiken av fostrare inom kyrkan och kommunen och i familjerna. Syftet är att stärka en vidsynt andlighet och ge alternativ till fostrarna så att de kan skapa platser för lugn och stillhet i vardagen. Metoder från konstfostran har utnyttjats i materialet. Både helighet och konst är upplevelsekategorier som det kan vara svårt att beskriva med ord. Ett barn känner och upplever genom sin kropp. Kroppsliga övningar, metoder från konstfostran och vistelse i naturen kan ge nycklar som hjälper oss att stanna upp inför det heliga.

En pilgrimsvandring bok
Ladda ner materialet här

Dela på sociala medier: