Hoppa till innehåll

Materialbank

På den här sidan hittar du olika pilgrimsrelaterat material och länktips.

En vandring för fred och rättvisa

Med Kyrkans Utlandshjälps material En vandring för fred och rättvisa man kan stilla sig och särskilt reflektera kring fred och rättvisa och be för de människor som vandrar som flyktingar letande efter trygghet och hopp, utan vetskap om var de kan slå sig till ro. Materialet består av fyra kort, som kan skrivas ut eller användas under vandringen antingen genom mobilens skärm. www.kua.fi/vandringen

En pilgrimsvandring – på upptåcktsfård i tystnaden. Material till personal inom småbarnspedagogik.

Syftet med detta material är att uppmuntra barn och vuxna att tillsammans förundra sig över naturen, närma sig nyfiket heligheten och genomföra en tystnadens stig i närmiljön med hjälp av olika övningar. Principerna för åskådningsfostran har beaktats i materialet, utgångspunkten i materialet är att
främja tolerans och mångfald samt att trygga jämlikheten mellan olika åskådningar. Syftet är att stärka den holistiska uppfattningen av mänsklighet, i vilken fysiska, psykiska och sociala faktorer förenas med en vidsynt andlig dimension som väsentlig beståndsdel. Materialet har bearbetats för att användas inom
småbarnspedagogiken av fostrare inom kyrkan och kommunen och i familjerna. Syftet är att stärka en vidsynt andlighet och ge alternativ till fostrarna så att de kan skapa platser för lugn och stillhet i vardagen. Metoder från konstfostran har utnyttjats i materialet. Både helighet och konst är upplevelsekategorier som det kan vara svårt att beskriva med ord. Ett barn känner och upplever genom sin kropp. Kroppsliga övningar, metoder från konstfostran och vistelse i naturen kan ge nycklar som hjälper oss att stanna upp inför det heliga.

En pilgrimsvandring bok
Ladda ner materialet här

Dela på sociala medier: