Hoppa till innehåll

Pilgrimsvandringens sju nyckelord

Under en pilgrimsvandring förenas flera olika faktorer till en övergripande upplevelse. Rörelse, natur, heliga platser och att ställas inför meningsfulla frågor gör pilgrimsvandringen till en helhetsupplevelse. Pilgrimsvandringens övergripande dimension bygger på sju centrala idéer, sju nyckelord. Till nyckelorden kopplas ibland också sju symboler i pilgrimsanda. Tillsammans berättar pilgrimsvandringens nyckelord och symboler vad pilgrimsvandringen handlar om: en konkret resa till det heliga. Nyckelorden är enkelhet, frihet, långsamhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet/spiritualitet.

Enkelhet – tältet

Må det skydda dig från regn och hårda ord.

Under en pilgrimsvandring blir allt enklare. Det är lätt att upptäcka små̈ detaljer som man vanligtvis går en förbi. I takt med att resan framskrider får man distans till vardagen och man märker att det inte behövs särskilt mycket för ett gott liv. Under pilgrimsvandringen kan man få en inblick i enkelheten som man i små steg kan introducera i vardagen. Måttfullheten medför också ett hållbarare levnadssätt med respekt för naturen. Vad ger enkel glädje i ditt liv?

Frihet – staven

Må den skydda dig från fiender och falska gärningar

Under pilgrimsvandringen kan man gå fri från vardagliga förpliktelser och låta rörelsens rytm lugna sinnet. När vi söker helighet söker vi frihet. Pilgrimsvandring är frihet från alla slags prestationer.

Långsamhet – skorna

Må de leda dig på rätt väg och må de sakta ner din brådska

Oavsett hur och var du vandrar är långsamhet ett viktigt element i pilgrimsvandringen. Med detta avses inte bara farten, utan också att alla rationella resonemang kan läggas åt sidan för ett ögonblick och ge plats åt den vila som rörelsen skapar. Man kan röra sig i takt med sina hjärtslag och sin andning och lyssna på sig själv.

Tystnad – musslan/manteln

Må den leda dig bort från oljud till tystnad och goda tankar 

Tystnad är inte avsaknad av ljud. Under en pilgrimsvandring består tystnaden av naturens ljud, rörelsens rytm, vindens sus, sorl och stadens ekon. Tystnad innebär stillhet, suckan och att stanna upp inför sig själv. Man behöver inte vara rädd för tystnaden under en pilgrimsvandring, man får prata eller låta bli. Det räcker med att röra på sig i lugn och ro, på en resa där man kan färdas utan krav. 

Bekymmerslöshet – hatten

Må den skydda ditt huvud från solgasset och onda tankar

Den heligä bekymmerslösheten. Under en pilgrimsvandring behöver man inte prestera, tävla eller tvinga sig. Färden går på ett eller annat sätt och när den framskrider märker man̈ ofta att man glömmer vardagens bekymmer. Det finns bara det här ögonblicket och de saker som just nu ryms i sinnet. Erfarna pilgrimer konstaterar att ur evighetens synvinkel väger de egna bekymren inget. När färden framskrider förändras perspektivet.

Delande – väskan

Må den bära din mat och annat nödvändigt och må den öppna sig för att dela med sig till dem som behöver

Under en pilgrimsvandring öppnar sig inte bara det yttre landskapet utan också de inre vyerna. När man vandrar tillsammans får delandet en ny dimension, under vandringen delar man matsäck, masserar fötter som blivit ömma av vandringen, berättar sin egen historia med alla smärtor, drömmar och framgångar. Man skrattar och gråter tillsammans. Man behöver inte öppna upp hela sitt inre, bara så mycket man själv vill. När man delar med sig av sin egen historia blir man synlig som sitt hela jag. Man behöver inte kunna något eller vara på något speciellt sätt när man är på pilgrimsvandring. När vi går försvinner titlarna, tillsammans är vi på en gemensam resa.

Andlighet/spiritualitet – lyktan/korset

Må den lysa upp din omgivning och ditt inre, må den lysa upp din väg till det heligas källor

Vid pilgrimsvandring blir gränserna mellan det synliga och det osynliga tunnare. Vandringen väcker frågor om varifrån jag kommer, vart jag är på väg, vilken min plats är. Existens, liv, död, mening och meningslöshet. Ingen har färdiga svar på dessa frågor. Pilgrimen vandrar i mysteriernas landskap. Det heliga kan överraska eller förbli en hemlighet. En pilgrimsvandring ger rum för att fundera på livets stora frågor i lugn och ro. Längs vägen kan det uppstå små skott som gror och rotar sig när tiden är rätt. En resa i djupled skiljer pilgrimsvandringen från vilken vandring som helst.

Källor bl.a. Kati Jansa Pyhiinvaellus, Kalle Elonheimo Pieni pyhiinvaelluskirja, Webbplatsen för S:t Olofs sjöleder

Dela på sociala medier: