Hoppa till innehåll

Projekten

Pilgrimsvandringsprojektet 

Pilgrimsverksamheten i Finland har startat som ett samarbetsprojekt mellan Åbo stad och hela den evangelisk-lutherska kyrkan. Den första projektperioden var 2020-2022 och genom projektet startades en helt ny typ av samordnad pilgrimsfärdsverksamhet i Finland och Finlands första Pilgrimscentrum grundades i Åbo domkyrka 2021. Huvudmålet för fortsättningsprojektperioden (år 2023- 2025) ska stabilisera samordningen av pilgrimsfärdsverksamheten och Pilgrimscentrum efter avslutade projekt.

Pilgrimsverksamheten informerar om pilgrimsvandringar, gör finländska pilgrimsvandringar kända och koordinerar Pilgrimscentrum. Verksamheten stärker och stöder befintliga pilgrimsnätverk och skapar nya, samt koordinerar och informerar om olika pilgrimsvandringar lokalt, nationellt och internationellt. På lång sikt är målet att öka kännedomen om de finländska lederna och skapa bättre nätverk mellan dem och europeiska lednätverk. Det är också viktigt att förbättra tjänsternas och informationens tillgänglighet genom att erbjuda vandrarna information om olika tjänster på samma sida.

Verksamheten finansieras av Åbo ärkestift, Åbo stad, Kyrkans centralfond, Borgå stift samt Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Verksamheten består av flera aktörer och till samarbetspartnerna hör förutom stadens och kyrkans aktörer även vetenskapssamfund, bl.a. universiteten och yrkeshögskolorna i Åboregionen, olika finländska, nordiska och internationella pilgrimsnätverk, mångsidiga föreningar samt olika serviceproducenter, till exempel tillhandahållare av turismtjänster. 

Mer information:

Projektchef för pilgrimsverksamheten
Annastiina Papinaho
Domkapitlet i Åbo ärkestift
Tavastgatan 13, 4 vån.
PB 60, 20500 Åbo
tfn 040 688 1632
annastiina.papinaho (at) evl.fi

Nätverkssamordningsprojektet för meningsfull turism (pilgrimsvandringar) 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat domkapitlet en finansiering på 140 000 euro för projekthelheten ”Nätverkssamordningsprojekt för produktifiering av meningsfull turism (pilgrimsvandringar) 2021–2023”. Projektansökan i anslutning till pilgrimsvandringsturismen bereddes i samarbete mellan pilgrimsvandringsprojektet, Åbo stad och domkapitlet.

Projektets centrala mål är att produktifiera den meningsfulla turismen och utveckla den lokalt, regionalt och nationellt. Man samarbetar också med internationella nätverk och aktörer inom turism. Projektets mål har i princip fastställts utifrån behoven av att produktifiera och utveckla pilgrimsvandringsturismen. Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt. Samarbetspartner är de omfattande pilgrimsnätverken i Pargas, Tammerfors, Helsingfors och Nyslott. Projektet koordineras av domkapitlet i Åbo ärkestift, som har ett nära samarbete med Åbo stad.

Projektkoordinator
Karoliina Haapalehto
Domkapitlet i Åbo ärkestift
Tavastgatan 13, 4 vån.
PB 60, 20500 Åbo
tfn  050 5358926
karoliina.haapalehto (at) evl.fi

Dela på sociala medier: