Hyppää sisältöön

Kutsu tutkimukseen

Hyvä pyhiinvaeltaja,


Teen Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineeseen pro gradu -tutkimusta työnimellä ”Modernin pyhiinvaelluksen merkitykset”. Tutkimuksessani pyrin kartoittamaan Turun seudulle suuntautuneille pyhiinvaelluksille osallistuneiden matkalleen antamia merkityksiä osallistujien kirjoittamien pyhiinvaelluspäiväkirjojen ja omiin pyhiinvaelluskokemuksiin pohjautuvien kirjoitelmien avulla. Myös itse järjestetty pyhiinvaellus voi olla reflektoinnin kohde. Olen kiinnostunut siitä, mikä pyhiinvaeltajia tuo Turun seudulle, ja miten pyhiinvaellusta määritellään.


Kutsun Sinut osallistumaan tutkimukseeni kirjoittamalla päiväkirjaa tai ajatuksiasi ylös pyhiinvaelluksesi aikana ja reflektoimalla kokemuksiasi myös ennen pyhiinvaellusta sekä sen jälkeen. Valmiita päiväkirjoja käytetään tutkimukseni aineistona siten, että niiden kirjoittajia ei voi tutkimuksesta tunnistaa. Tekstit arkistoidaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon, mikä mahdollistaa myös niiden myöhemmän käytön tutkimus- ja opetustarkoituksiin arkiston käyttösääntöjen mukaisesti. Hanke toteutetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita noudattaen.


Tutkimukseni on osa laajempaa Turun yliopiston tutkimushanketta ”Pyhiinvaellus liikkeessä: Pyhiinvaeltamisen motiivit ja merkitykset Turussa keskiajalla ja nykyään”, jonka vastuullinen johtaja on professori Minna Opas. Graduntekijänä toimii Maria Ruohomäki. Tämän hankkeen muut tutkijat voivat myös käyttää päiväkirjoja tutkimusaineistona.


Kirjeen lopussa on muutamia apukysymyksiä, joihin ajatuksiasi ylös kirjatessasi voit halutessasi vastata. Päiväkirjan kirjoittaminen on muodoltaan täysin vapaata.

Valmiin päiväkirjan, kirjoitelman tai ajatustesi kokoelman voit toimittaa (mielellään 30.9 mennessä) osoitteisiin:

 1. pyhiinvaelluskeskus@evl.fi
 2. Maria Ruohomäki /
  Pyhiinvaelluskeskus
  Turun tuomiokirkko, Pormestarin kuori
  Tuomiokirkonkatu 1
  20500 Turku

Laita viestikenttään tai kuoreen tunnus ”Modernin pyhiinvaelluksen merkitykset”.
Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan Pyhiinvaelluskeskuksen tuotepaketti (huivi, vesipullo/kuksa ja kangasmerkki).

Kysymyksiä pohdittavaksi päiväkirjassa

Tutkimusta varten toivoisin, että voisit kirjata kirjoituksesi alkuun tiedon iästäsi ja sukupuolestasi. Älä mainitse päiväkirjassa nimeäsi, ellet erityisestä syystä halua olla päiväkirjasta tunnistettavissa. Jos olet kiinnostunut jatkohaastattelusta, tai jos sinulle voi esittää kysymyksiä kirjoittamasi pohjalta, voit jättää yhteystietosi kirjoituksesi luovuttamisen yhteydessä.
Voit kirjoittaa kokemuksistasi vapaana tajunnan virtana, reflektoiden kokemuksia tai ajatuksia matkan varrelta, kuulemasi pohjalta tai havainnoiden kokemuksiasi liikkeellä olosta – esim. jalkapatikalla, pyörällä, bussissa – tai liikkumattomuudesta ja hiljaisuudesta.

Voit halutessasi pohtia myös seuraavia kysymyksiä:

 1. Lähtökohdat, motivaatio ja odotukset pyhiinvaellukselle osallistumiselle
 2. Pyhiinvaelluksen merkitykset – mitä pyhiinvaellus on?
 3. Mitä liike pyhiinvaelluksen kontekstissa sinulle merkitsee? Onko se liikettä hiljaisuudessa tai hiljaisuutta liikkeessä tai jotain muuta – mikä sinussa liikkuu ja mikä on hiljaa? Mikä on liikkeessä olon ja (rytmisen) liikkeen tai sen vaihtelun merkitys pyhiinvaelluksen kokemuksessa?
 4. Miksi juuri tämä pyhiinvaellus valikoitui pyhiinvaelluskohteeksesi? Onko tällä reitillä tai ylipäätään pyhiinvaelluksella Turun seudulla sinulle jokin erityismerkitys?
 5. Haluatko tuoda esiin jonkin erityisen kokemuksen tai tapahtuman pyhiinvaellukselta? Mikä oli parasta, entä vaikeinta? Onko jotain muuttunut tai onko joku itsessä tai ympäristössä erilaista kokemuksesi jälkeen?
 6. Mitä tuntemuksia tai ajatuksia pyhiinvaellukseksi kutsutun matkan loppuminen sinussa synnyttää, vai jatkuuko sen synnyttämä liike tai rytmi (jollakin tasolla)?
 7. Muuttuivatko pyhiinvaellukselle antamasi merkitykset kokemuksesi myötä? Mitä uutta tai erilaista koit tai havaitsit?
 8. Opitko jotain uutta itsestäsi, toisista ihmisistä tai elämästä ylipäätään?
 9. Millainen kokemus päiväkirjan kirjoittaminen tai kokemustesi reflektointi sinulle oli?
Jaa somessa: